Specyfikacja techniczna

 

Poniżej przedstawiamy parametry techniczne naszych izolacji, które obliczone i przetestowane zostały w sposób niezależny, przez holenderski instytut TNO Quality Services B.V. Badanie wykonano "metodą domków".

 

W wypadku ISOBOOSTER ze względu na niejednorodność materiałową produktu, trudno jest określić współczynnik przewodzenia ciepła λ. Dla celów porównawczych jednak, podajemy ten parametr jako wypadkową z uzyskanej w badaniach wartości oporu cieplnego i przekroju poprzecznego.

 

Produkt

R

(m2*K/W)

λ

(W/m*K)

U

(W/m2*K)

Grubość

Ciężar

ISOBOOSTER - T2

3,4

0,0118

0,29

40 mm

555 g/m2

ISOBOOSTER - T1

2,4

0,0100

0,42

24 mm

305 g/m2

 

Z powyższych danych wynika, że dla uzyskania podobnych wartości oporu cieplnego, stosując jako izolację tradycyjne materiały izolacyjne (λ=0.038 W/(m*K)) należałoby zastosować odpowiednio:

  • dla ISOBOOSTER-T2 – ok. 13 cm przeciętnego materiału izolacyjnego
  • dla ISOBOOSTER-T1 – ok. 9 cm przeciętnego materiału izolacyjnego

Na wykresie poniżej pokazano różnice pomiedzy konstrukcją ściany szczelinowej z zastosowaniem jednostronnego odbicia folii aluminiowej (97%) i scianą bez zastosowania technologii użytej w ISOBOOSTER.

 

Opór cieplny-izolacje refleksyjne

 

Dla potrzeb dopuszczenia naszych produktów do obrotu na terenie Polski (uzyskania Krajowej Oceny Technicznej), wykonano także badania w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie.

 

Ze względu na brak europejskich norm określających sposób testowania termoizolacji refleksyjnych, badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, metodami przewidzianymi dla izolacji tradycyjnych, ograniczających przewodzenie ciepła (badanie aparatem hot plate).

Przy zastosowaniu takiego sposobu, dla układu 3 mat ISOBOOSTER T2 uzyskano wartość oporu cieplnego R wynoszącą 5,222 (m2 *K/W).

 Dla pojedyńczych mat uzyskano wartości odpowiednio: dla ISOBOOSTER T2 – 1,71 (m2 *K/W), a dla ISOBOOSTER T1 - 1,25 (m2 *K/W).

Napisz lub zadzwoń
tel.:
46 816 61 90
e-mail:
info@isobooster.pl
Facebook Smd-Led