Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest:

ANAR ANNA BARTOSZEWSKA

96-200 Rawa Mazowiecka

ul. Mszczonowska 36

NIP: 773-000-12-05

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ANAR ANNA BARTOSZEWSKA

 1. Sprzedaży produktów oferowanych przez ANAR ANNA BARTOSZEWSKA
 2. W przypadku wyrażenia zgody przez Klientów wysyłki informacji i ofert handlowych drogą elektroniczną .

 

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 2. Natomiast od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE:

 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas realizacji umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń organów publicznych (podatkowych) lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 

PRAWA KLIENTA, KTÓREGO DOTYCZĄ DANE OSOBOWE:

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od administratora:
  • dostępu do danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przeniesienia danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - GIODO.
 2. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.
 3. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Administratora biuro@isobooster.pl lub poprzez tradycyjną pocztę na adres ANAR ANNA BARTOSZEWSKA, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Mszczonowska 36

 

ADMINISTRATOR UDOSTĘPNIA DANE KLIENTA: 

 1. Podmiotom świadczącym usługi przewozowe, w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta.
 2. Upoważnionym pracownikom odpowiedzialnym za realizację zamówień.
 3. Podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością lub jego podwykonawcom (np. firmy wspierające systemy informatyczne, biura rachunkowe, firmy windykacyjne, podmioty zapewniające hosting, partnerzy handlowi).
 4. Organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie pisemnego wniosku
 5. Innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.
Napisz lub zadzwoń
tel.:
46 816 61 90
e-mail:
info@isobooster.pl
Facebook Smd-Led