Certyfikaty i badania

Obliczona wartość parametru R

  • Parametry izolacyjne produktów ISOBOOSTER obliczone i przetestowane zostały w sposób niezależny, zgodnie z obowiązującymi założeniami normy EN ISO 6946.

 

Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej 

  • NR AT-15-8392/2015 - wydana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie.

Atest higieniczny

 

 

Zewnętrzne testy niezależne:

Deklaracje zgodności

 

Napisz lub zadzwoń
tel.:
46 816 61 90
e-mail:
info@isobooster.pl
Facebook Smd-Led